Jak działa?

Zasada działania koflatora jest dosyć prosta. To maska podłączona do właściwego urządzenia. Urządzenie podaje do płuc pacjenta powietrze pod dodatnim ciśnieniem po to, by następnie gwałtownie zmienić je na ujemne. Dla organizmu taka sytuacja przypomina odruch kaszlu i dzięki działaniu koflatora od układu oddechowego odrywa się wydzielina, a cały układ oczyszcza się. Usuwanie nadmiaru wydzieliny z płuc jest niezwykle ważne. Jej zaleganie może doprowadzać do groźnych chorób i infekcji. Koflator stosuje się u pacjentów z chorobami takimi jak: stwardnienie zanikowe boczne, rdzeniowy zanik mięśni, miastenia, uszkodzenie urazowe rdzenia kręgowego czy przewlekłe polio, oraz za każdym razem, gdy odruch kaszlu nie jest prawidłowy. Wystarczy zastanowić się, ile razy w ciągu dnia odkasłuje zdrowa, dorosła osoba. Dzięki temu zrozumiemy, jak ten odruch jest ważny.

Gdzie kupić?

Profesjonalny asystor kaszlu nie należy do tanich urządzeń. Warto poszukać go w specjalistycznym sklepie – takim jak Medseven – gdzie mamy pewność, co do jakości i parametrów urządzenia. Przed dokonaniem zakupu warto zainteresować się ofertą wypożyczalni sprzętu medycznego. Wówczas mamy możliwość sprawdzić, na ile koflator jest pomocny w opiece nad chorą osobą. Gdy chory ma rurkę tracheostomijną i jest wentylowany inwazyjnie, asystor kaszlu nie jest niezbędny. Niektórym pacjentom to urządzenie ratuje życie, inni używają go niezwykle rzadko. Sporna jest kwestia używania koflatora w walce z mukowiscydozą. Według autorytetów używanie koflatora nie ma wpływu na wyniki terapii, chociaż część pacjentów twierdzi, że urządzenie bardzo im pomaga. Dlatego właśnie warto koflator najpierw wypożyczyć i sprawdzić na ile pomaga pacjentowi.

Po więcej szczegółów dotyczących kupna/sprzedaży koflatora oraz jego parametrów zapraszamy na stronę:

https://sklep.medseven.pl/product-category/aparatura-medyczna/asystory-kaszlu-koflatory/

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.