Każdy pacjent po wypadku lub po przebytym zabiegu chirurgicznym, w wyniku którego na stałe lub czasowo utracił naturalną sprawność ruchową, powinien zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, który umożliwi mu zwiększenie samodzielności i zniwelowanie skutków pogorszenia sprawności. Obecnie, w zależności od zaleceń lekarza, pacjenci mogą korzystać z różnego typu sprzętu rehabilitacyjnego, m.in. z kul lub lasek ortopedycznych, wózków inwalidzkich, balkoników czy materacy przeciwodleżynowych. Osoby, które podlegają ubezpieczeniu, mogą ubiegać się o dofinansowanie przez NFZ zakupu określonych rodzajów sprzętu rehabilitacyjnego. Jakie są warunki skorzystania z refundacji NFZ?

Warunki refundacji sprzętu rehabilitacyjnego z NFZ

Dokładne warunki i rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiające ubieganie się o refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku. Jest to rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W dokumencie tym sprecyzowane jest: nazewnictwo wszystkich wyrobów medycznych, które mogą zostać objęte refundacją, ich dokładne oznaczenia i wykazy asortymentowe, limity cenowe i procentowe udziały refundacji, a także grupy osób, które są uprawnione do wypisywania zleceń oraz kryteria medyczne i okresy użytkowania refundowanego sprzętu rehabilitacyjnego.

Refundacja sprzętu rehabilitacyjnego krok po kroku

W praktyce, aby móc uzyskać refundację NFZ na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, trzeba uzyskać zlecenie zaopatrzenia od lekarza posiadającego stosowne uprawnienia, a następnie zrealizować to zlecenie w sklepie lub u producenta, który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ. Medseven ma podpisaną taką umowę i realizuje m.in. wnioski o refundację materacy przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich, aparatów CPAP, sprzętu rehabilitacyjnego, produktów chłonnych czy cewników, a także artykułów niezbędnych do pielęgnacji.

Jeszcze w zeszłym roku, po uzyskaniu od lekarza zlecenia na zakup sprzętu rehabilitacyjnego objętego refundacją, musiało ono zostać jeszcze potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego pacjent był zarejestrowany. Od stycznia 2020 roku przepisy uległy jednak zmianie i obecnie po otrzymaniu zlecenia można od razu udać się do sklepu lub złożyć zamówienie na potrzebny nam sprzęt rehabilitacyjny przez Internet. Wszystkimi formalnościami i rozliczeniem zakupu z Narodowym Funduszem Zdrowia zajmują się przedstawiciele sklepu.

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.