Bezdech senny jest uciążliwą i niebezpieczną chorobą. Polega na tymczasowym częściowym lub całkowitym braku przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Chory na bezdech nie może się efektywnie wsypać, a chwilowe niedotlenienia powodują niedokrwienie serca. Bezdech senny leczy się przy pomocy aparatów CPAP, wytwarzają stałe nadciśnienie w drogach oddechowych poprawiając tym samym przepływ krwi przez naczynia. Chociaż protezy CPAP są dość drogie, można ubiegać się o ich refundację.

Jak ubiegać się o refundację?

Refundacja CPAP to proces przebiegający na zasadach wyznaczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby go rozpocząć, chory musi udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Dopiero lekarz pierwszego kontaktu może skierować chorego do pulmonologa, który zdiagnozuje i stwierdzi u chorego bezdech senny. Chory zostanie odesłany do pracowni diagnostyki snu, aby jego schorzenie zostało dokładnie zbadane. Jeśli również pracownia potwierdzi, że dana osoba choruje na bezdech senny, będzie ona mogła ubiegać się o refundację aparatu CPAP.

Co dalej?

Aby rozpocząć zakup, lekarz musi nam zalecić stosowanie protezy CPAP. Otrzymamy od niego pismo o tytule: „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze”, które uprawnia nas do ubiegania się o refundację aparatu CPAP w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dokument należy potwierdzić w odpowiednim oddziale Funduszu. O refundację chory może ubiegać się raz na pięć lat. Innymi instytucjami, w których chory na bezdech senny może ubiegać się o refundację protezy CPAP są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Do tych instytucji, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, niezbędne jest też przedstawienie oferty cenowej na aparat. Gdy pacjent otrzyma zgodę, musi dostarczyć komplet dokumentów do firmy oferującej sprzęt medyczny, by ta rozliczyła się z NFZ, PFRON lub PCPR. Warto zainteresować się refundacją, gdyż w ten sposób chory może zaoszczędzić co najmniej kilkaset złotych.

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.