Osoby cierpiące na choroby wywołujące niewydolność oddechową są często poddawane leczeniu tlenem. Taka terapia nazywana jest tlenoterapią i jest stosowana zarówno w przypadku ostrej postaci wielu chorób, jak i podczas leczenia przewlekłych schorzeń. Nie można by było przeprowadzić tlenoterapii bez specjalistycznego sprzętu medycznego, czyli koncentratorów tlenu. Urządzenia te umożliwiają bowiem dostarczenie do organizmu chorego tlenu w większym stężeniu.

Czym są koncentratory tlenu?

Koncentratory tlenu to aparaty medyczne, które podają pacjentom powietrze, w którym zwiększona jest ilość tlenu. Pierwsze urządzenia tego typu powstały w latach siedemdziesiątych XX wieku. Na początku nie były to małe aparaty, ale wielkogabarytowe komory tlenowe. Ze względu na swoje duże wymiary można z nich było korzystać tylko w szpitalach. Obecnie pacjenci wymagający tlenoterapii mają do wyboru niewielkie, kompaktowe urządzenia, dzięki którym mogą oddychać powietrzem ze zwiększonym stężeniem tlenu we własnych domach, a nawet podczas spacerów czy spotkań towarzyskich.

Koncentratory tlenu są bezpieczną alternatywą dla butli z ciekłym lub ciśnieniowym tlenem, które w przypadku uszkodzenia powiększają procentowy udział tlenu w powietrzu, przez co zwiększa się ryzyko eksplozji. Koncentratory nie stwarzają ryzyka eksplozji, a kiedy dojdzie do pożaru, nie rozniecają ognia.

Na jakiej zasadzie działają koncentratory tlenu?

Koncentratory tlenu używane podczas tlenoterapii działają w dość prosty sposób. Pobierają powietrze bezpośrednio z otoczenia, a następnie zwiększają ilość obecnego w nim tlenu. W powietrzu, którym oddychamy, znajduje się mieszanina gazów składająca się z: tlenu (21%), azotu (78%) oraz śladowych ilości innych gazów (około 1%). Urządzenie pochłania azot z pobranego powietrza dzięki zastosowaniu specjalnych filtrów molekularnych. Powietrze przechodzi przez filtr, na którym zatrzymuje się azot. W pozostałym powietrzu wzrasta udział procentowy tlenu, który osiąga stężenie od 90% do nawet 95%. Tlen o tak wysokim stężeniu jest następnie podawany pacjentowi przez specjalną kaniulę nosową.

Dzięki takiej metodzie działania koncentratory tlenu nie muszą być wyposażone w butlę tlenową, co zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania, gdyż nie zachodzi potrzeba jej wymiany. Wielką zaletą tych urządzeń do tlenoterapii jest również bardzo prosta obsługa, dzięki czemu mogą ich samodzielnie używać nawet starsze osoby.

Dla kogo przeznaczone są koncentratory tlenu?

Koncentratory tlenu to urządzenia, które umożliwiają przeprowadzanie tlenoterapii w warunkach domowych. Ich użycie jest szczególnie wskazane dla osób zmagających się z różnego rodzaju chorobami płuc oraz układu oddechowego takimi, jak np.: przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuc, zwłóknienie płuc, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, niewydolność oddechowa czy płytki oddech.

Tlenoterapia ma również zbawienne działanie w przypadku osób cierpiących na różne choroby układu krążenia takie, jak np.: niedociśnienie, nadciśnienie, niewydolność krążeniowa, dławica piersiowa, włóknienie mięśnia sercowego czy bóle sercowe. Koncentratory są również wykorzystywane u osób zmagających się z intensywnymi objawami alergii czy menopauzy. Mogą być też stosowane u pacjentów, których kondycja psychiczna wymaga poprawy, czyli np. u osób ze zdiagnozowaną depresją. W ostatnich latach zyskały także nowe zastosowanie – są niezbędnym sprzętem medycznym wykorzystywanym podczas leczenia COVID-19 oraz jego powikłań.

 

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.