Koflator nazywany jest też asystorem kaszlu. Jest to specjalistyczne urządzenie medyczne, które umożliwia nieinwazyjne oczyszczanie dróg oddechowych u pacjentów z niewydolnym odruchem kaszlowym. Jego zadanie polega na imitowaniu odruchu kaszlu, dzięki czemu chory z łatwością może pozbyć się zalegającej w jego układzie oddechowym flegmy. U chorych, u których doszło do osłabienia albo nawet całkowitej utraty odruchu kaszlowego, takie urządzenie jest niezbędne, gdyż ułatwia utrzymanie dobrej kondycji oraz zdrowia.

Jaką funkcję w ludzkim organizmie pełni kaszel?

Kaszel to bardzo ważny odruch, który pełni w ludzkim organizmie istotną funkcję – skutecznie oczyszcza drogi oddechowe z wydzieliny. Zazwyczaj, dopóki nie pojawią się pierwsze problemy z odruchem kaszlowym, nie doceniamy roli, jaką odgrywa w naszym organizmie. Mechanizm kaszlu jest dość skomplikowany, chociaż kaszląc, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na początku nabierana jest do płuc jak największa ilość powietrza. Następnie głośnia jest zamykana, dzięki czemu nabrane wcześniej powietrze jest zamykane w szczelnej objętości. Kolejnym etapem jest wdech wykonywany przy zamkniętej głośni, przez co powietrze znajdujące się w płucach ulega kompresji. W momencie, gdy głośnia zostanie otwarta, powietrze zebrane w płucach jest wyrzucane z nich pod dużym ciśnieniem. Wtedy wydobywa się charakterystyczny odgłos kaszlu. Prawidłowy kaszel nie jest możliwy bez sprawnych mięśni oddechowych.

Problemy z odruchem kaszlowym pojawiają się więc u chorych, u których owe mięśnie słabną i nie mogą należycie spełniać swojej funkcji. Konsekwencją takiego stanu jest przewlekłe zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. W przypadku lekkich zaburzeń kaszlu problem jest mniejszy, jednak jeśli dojdzie do zaniku mięśni oddechowych, chory w ogóle nie może pozbyć się flegmy.

Do czego służy koflator i kto powinien z niego korzystać?

Koflator to specjalistyczny sprzęt medyczny, który wspomaga odruch kaszlowy, dzięki czemu pomaga usunąć z dróg oddechowych zalegającą w nich wydzielinę. Robi to w sposób mało inwazyjny. Jego praca odbywa się w dwóch cyklach. Najpierw urządzenie wtłacza odpowiednią ilość powietrza bezpośrednio do płuc pacjenta, jednocześnie generując wibracje, dzięki czemu symulowany i stymulowany jest wdech. W tym momencie zwiększa się objętość płuc, a zlegająca w nich wydzielina zaczyna się powoli odklejać od ich wewnętrznych ścian. Następnie następuje zmiana kierunku ruchu powietrza, teraz znajdujące się w drogach oddechowych powietrze jest zasysane. W ten sposób symulowany jest głęboki i intensywny wydech. Razem z nim z organizmu wydalana jest flegma z płuc. Takie oczyszczanie płuc i dróg oddechowych pomaga chorym oddychać bez przeszkód.

Asystory kaszlu mogą być wykorzystywane zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci. Stosuje się je u osób cierpiących na takie choroby, jak np.: rdzeniowy zanik mięśni, dystrofie mięśniowe, miastenia, stwardnienie zanikowe boczne, uszkodzenie urazowe rdzenia kręgowego czy polio. Schorzenia te powodują, że pacjenci mają problemy z oddychaniem oraz kasłaniem, gdyż mięśnie oddechowe w ich organizmach ulegają znacznemu osłabieniu.

 

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.