COVID-19 to groźna choroba zakaźna układu oddechowego, która w ostatnich latach sparaliżowała cały świat. Wywołuje ją wirus SARS-CoV-2 nazywany potocznie koronawirusem, gdyż należy do rodziny tych wirusów. Atakuje drogi oddechowe. Może dawać różne objawy i mieć różny przebieg. Niektórzy przechodzą ją bezobjawowo, inni podobnie do przeziębienia, ale w niektórych przypadkach jej przebieg jest ciężki. Konieczna jest wówczas hospitalizacja oraz profesjonalna opieka respiratorowa. Największym zagrożeniem są powikłania pocovidowe takie jak: zapalenie płuc albo niewydolność oddechowa.

Z racji specyfiki tej choroby bardzo ważną rolę w jej diagnostyce odgrywają pulsoksymetry, czyli specjalistyczny sprzęt medyczny przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru saturacji (natlenienia) krwi. Dzięki szybkiemu pomiarowi, który można wykonać w każdych warunkach, wiadomo, czy badana osoba jest niedotleniona. Jest to niezwykle istotny parametr w diagnostyce choroby COVID-19, gdyż niska saturacja jest jednym z jej głównych i pierwszych objawów.

Czym jest i na jakiej zasadzie działa pulsoksymetr?

Pulsoksymetry to rodzaj specjalistycznego sprzętu medycznego, dzięki któremu można szybko i nieinwazyjnie zmierzyć puls oraz wysycenie krwi tlenem. Są to małe urządzenia zakładane na palec pacjenta. Pomiar zajmuje zaledwie kilka minut. Pulsoksymetry podczas badania wykorzystują zjawisko pochłaniania promieniowania czerwonego i podczerwonego przez krwinki czerwone. Hemoglobina pochłania bowiem te fale w różnym stopniu, który uzależniony jest od tego, czy krwinki transportują tlen, czy są go pozbawione. Uzyskane podczas pomiaru różnice w pochłanianiu przez krew emitowanego przez pulsoksymetr promieniowania są następnie wykorzystywane do obliczenia stopnia nasycenia jej tlenem. Na wyświetlaczu pojawia się wynik wyrażony w procentach.

W jaki sposób pulsoksymetry wykorzystywane są w diagnostyce COVID-19?

Poziom saturacji krwi wskazuje, czy dana osoba ma problemy z prawidłowym funkcjonowaniem układu oddechowego. U zdrowego dorosłego powinien on wynosić pomiędzy 95 a 99%. W przypadku, gdy saturacja spada poniżej 94%, wiadomo, że pacjent ma problemy z oddychaniem, które przekładają się na niewystarczające natlenienie organizmu. Po szybkim badaniu wysycenia krwi tlenem przeprowadzonym przy użyciu pulsoksymetru można więc stwierdzić, czy u badanej osoby nie występują komplikacje w oddychaniu. W dobie pandemii koronawirusa jest to bardzo cenna informacja, gdyż niedotlenienie organizmu jest jednym z pierwszych objawów rozwijającej się choroby COVID-19.

Pulsoksymetr przydaje się również później podczas trwania tej choroby, ponieważ można dzięki niemu sprawdzać, jaki jest jej przebieg. W razie wyraźnych spadków saturacji można szybko zareagować, zawożąc chorego do szpitala, albo wzywając karetkę. Jeżeli w domu znajduje się respirator albo koncentrator tlenu, dobrym pomysłem jest jak najszybsze podanie mu odpowiedniej dawki tlenu. Takie postępowanie pomoże uchronić chorego od stanu cichej hipoksji, czyli nieodczuwanego przez niego niedotlenienia. Pulsoksymetr jest więc urządzeniem, dzięki któremu można uniknąć niebezpiecznych powikłań wynikających z niedotlenienia.

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.