Skala senności Epworth

Skala senności Epworth to narzędzie służące do oceny poziomu senności u pacjentów. Skala ta składa się z ośmiu pytań, które dotyczą prawdopodobieństwa zasypiania w określonych sytuacjach, takich jak czytanie, oglądanie telewizji czy prowadzenie pojazdu.

Każde pytanie ma skalę od 0 do 3, gdzie 0 oznacza brak prawdopodobieństwa zasypiania, a 3 oznacza wysokie prawdopodobieństwo zasypiania. Wynik końcowy uzyskuje się przez zsumowanie punktów z każdego pytania.

Wynik na skali Epwortha może mieć wartość od 0 do 24, a wyniki powyżej 10 uważane są za wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń snu. Skala ta jest często wykorzystywana przez specjalistów zajmujących się zaburzeniami snu, aby pomóc w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów.

Untitleddddddddddddd - Skala Senności Epworth
Untitled 1 - Skala Senności Epworth

Wykonanie testu w skali senności Epworth jest łatwe i nie wymaga specjalistycznego szkolenia lub przygotowania. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby wykonać test:

Przeczytaj każde z 8 pytań na skali senności Epworth i spróbuj wyobrazić sobie sytuację, która jest opisana w pytaniu.

Określ, jak prawdopodobne jest zasypianie w tej sytuacji, przy użyciu skali od 0 do 3, gdzie:

0 – brak prawdopodobieństwa zasypiania
1 – małe prawdopodobieństwo zasypiania
2 – umiarkowane prawdopodobieństwo zasypiania
3 – wysokie prawdopodobieństwo zasypiania

Powtórz ten proces dla każdego z ośmiu pytań : 

Two columns
Pionowo
Poziomo

Skala Senności Epworth

Podsumowanie

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

Wyniki Skali Epworth interpretuje się w następujący sposób:

  • Wynik od 0 do 10 punktów oznacza brak senności lub bardzo niewielką senność w ciągu dnia.
  • Wynik od 11 do 12 punktów oznacza lekką senność w ciągu dnia, co może wymagać dalszej diagnostyki i leczenia.
  • Wynik od 13 do 15 punktów oznacza umiarkowaną senność w ciągu dnia, co wskazuje na możliwość zaburzeń snu i konieczność dalszej diagnostyki.
  • Wynik powyżej 15 punktów oznacza wyraźną senność w ciągu dnia, co wskazuje na poważne zaburzenia snu i konieczność podjęcia działań terapeutycznych.
Jeżeli Twój wynik jest większy niż 11 pkt. skontaktuj się z nami: 

email : sklep@medseven.eu

tel. : 668 163 364

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.