Odleżyny są jednym z najpoważniejszych problemów, z którymi borykają się osoby niezdolne do samodzielnego ruchu. Te bolesne i trudne do wyleczenia zmiany skórne mogą prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a nawet stanowić zagrożenie dla życia. W nowym artykule na blogu przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, jego przyczynom, konsekwencjom oraz sposobom zapobiegania i leczenia odleżyn

Przyczyny powstawania odleżyn

Odleżyny, inaczej zwane owrzodzeniami podciśnieniowymi, są wynikiem długotrwałego ucisku na tkanki miękkie, co prowadzi do niedokrwienia i martwicy. Osoby niezdolne do samodzielnego ruchu są szczególnie narażone na ich wystąpienie, ponieważ długotrwałe unieruchomienie w jednej pozycji powoduje ucisk na określone obszary ciała, takie jak kręgosłup, kości biodrowe czy pięty.

Czynniki ryzyka wystąpienia odleżyn obejmują nie tylko unieruchomienie, ale również niedożywienie, odwodnienie, zaburzenia czucia oraz obecność chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca czy niewydolność krążenia.

Skutki odleżyn dla zdrowia

Odleżyny mogą prowadzić do licznych powikłań zdrowotnych, wśród których warto wymienić infekcje, sepsę, zgorzel czy trudno gojące się owrzodzenia. W przypadku zaniedbania leczenia odleżyn istnieje ryzyko przerzutów infekcji do innych narządów, co może prowadzić do ich uszkodzenia, a nawet zagrażać życiu pacjenta.

Zapobieganie i leczenie odleżyn

Kluczowe znaczenie dla zapobiegania powstawaniu odleżyn mają profilaktyka oraz edukacja zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Należy dążyć do minimalizowania ucisku na zagrożone obszary ciała poprzez regularne zmiany pozycji, stosowanie poduszek antyodleżynowych, materaców przeciwodleżynowych oraz innych akcesoriów do pielęgnacji osób leżących. Ważne jest także dbanie o higienę skóry oraz utrzymanie jej w odpowiedniej kondycji.

W przypadku wystąpienia odleżyn konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia, które obejmuje zarówno postępowanie miejscowe, jak i ogólnoustrojowe. Leczenie miejscowe polega na oczyszczaniu ran, stosowaniu opatrunków oraz preparatów wspomagających gojenie. Terapia ogólnoustrojowa obejmuje natomiast leczenie infekcji, korekcję zaburzeń metabolicznych oraz wsparcie żywieniowe.

Rola personelu medycznego i opiekunów

Właściwa opieka nad osobami niezdolnymi do samodzielnego ruchu jest kluczowa w prewencji i leczeniu odleżyn. Personel medyczny oraz opiekunowie powinni być świadomi zagrożeń związanych z powstawaniem odleżyn, a także potrafić rozpoznać pierwsze objawy ich wystąpienia. Regularne szkolenia oraz współpraca z lekarzami specjalistami są niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości opieki.

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.