O nas

Wierzymy w naszą pracę

Rys Historyczny

Firma Medseven ma korzenie silnie osadzone od 2008 roku we wsparciu technicznym dla Regionalnego Centrum Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder.
Firma ta po dzień dzisiejszy, od 2010 roku jako Pallmed, we współpracy z nami zapewnia dorosłym pacjentom, dzieciom i ich rodzicom kompleksową i specjalistyczną opiekę, możliwie najwyższej jakości. Powstanie naszej firmy pod nazwą Medseven datujemy na 2012, kiedy to na bazie doświadczenia zdobytego podczas współpracy z Pallmed, rozszerzyliśmy zakres działań o rozwijanie komercyjnej sprzedaży, współpracy z innymi firmami.

Początek działalności firmy wiązał się z utworzeniem zaplecza magazynowego i stanowisk serwisu sprzętu w magazynie o powierzchni około 300 m2. W roku 2013 rozpoczęta została inwestycja, polegająca na rozbudowie zaplecza administracyjnego wraz z biurem obsługi klienta, co dało możliwość podwyższenia standardów obsługi. Firma Medseven dysponuje także własnym transportem przystosowanym do przewozu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Nasze mocne strony

Doświadczona i wszechstronna kadra, kompleksowa oferta, wieloletnia specjalizacja w tematyce problemów oddechowych, certyfikowany serwis, duże zasoby sprzętowe, kompleksowość , wsparcie merytoryczne, konkurencyjność oferty, jedyna firma w Polsce zajmująca się outsourcingiem w obszarze wentylacji mechanicznej i opiece domowej.
Drogę do sukcesu kształtuje pełna współpraca pionu sprzedaży z działem zakupów. Doskonały przepływ informacji reguluje wszystkie potrzeby, sygnalizując wszelkie procesy podaży i popytu na rynku. Oba te działy wdrażają i akcentują potrzebę promowania nowych produktów w portfolio, zapewniają stałą współpracę z działem serwisu oraz utrzymują opiekę posprzedażową nad klientem. Naszą mocną stroną jest elastyczność, kompleksowość, umiejętność sprostaniu wszelkim potrzebom. Z działami tymi doskonale funkcjonuje wsparcie działu technicznego posiadającego niezbędne uprawnienia i certyfikaty.

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.