PULSOKSYMETRY - Pulsoksymetry

Pulsoksymetry

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą pulsoksymetrów, czyli sprzętu medycznego, który jest stosowany w wykonywaniu nieinwazyjnych pomiarów saturacji krwi. W naszej ofercie znajdują się pulsoksymetry, za pomocą których możliwe jest wykonanie badania saturacji krwi zarówno u niemowląt i dzieci, jak i u osób dorosłych.

Zobacz w sklepie

Jak działają pulsoksymetry?

Pulsoksymetry najczęściej występują w formie napalcowej, czyli z czujnikiem nakładanym na palec. Urządzenia te służą oczywiście do przeprowadzania badania pulsoksymetrii, czyli przezskórnego oznaczania wysycenia krwi tlenem. Badanie polega na dokonywaniu pomiarów pochłaniania przez czerwone krwinki promieniowania o dwóch różnych długościach fal (czerwonym i podczerwonym). Pulsoksymetr bada sygnały składające się ze stałej i pulsującej, czyli zmiennej składowej. Opis absorbancji pulsującej krwi tętniczej jest wykonywany na podstawie zmiennej części sygnału. Zawiera on obliczony stopień nasycenia hemoglobiny tlenem, czyli Sp02. Niektóre pulsoksymetry umożliwiają również wykonywanie pomiarów tętna.

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele różnych modeli pulsoksymetrów. Jednym z najczęściej wybieranych przez naszych klientów modeli tego typu urządzeń są pulsoksymetry UT100, czyli wygodne ręczne pulsoksymetry, które umożliwiają szybkie i precyzyjne wykonanie pomiarów stopnia natlenienia i nasycenia hemoglobiny tlenem oraz wykonywanie pomiarów pulsu u pacjentów w różnym wieku, czyli zarówno u dzieci i niemowląt, jak i u osób dorosłych.

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.