produkty chlonne - Produkty chłonne

Produkty chłonne

Kawałek chłonnego materiału, absorbujący mocz noworodka, niemowlęcia i małego dziecka, a także osób chorych, które samodzielnie nie kontrolują potrzeb fizjologicznych. Obecnie w Polsce najczęściej stosowane są pieluszki jednorazowe potocznie nazywane, od marki jednego z producentów, pampersami.

Zobacz w sklepie

Na rynku występują pieluchomajtki skierowane dla osób dorosłych, które mają problemy z trzymaniem moczu. Problem z przejściowym nietrzymaniem moczu może dotyczyć nawet co trzeciego chorego. Stan taki może się rozwinąć poprzez np. zakażenie układu moczowego, przyjmowanie określonych leków, hiperkalcemie, hiperglikemie, depresje.

Wyróżnić tutaj możemy trzy typy choroby:

wysiłkowe nietrzymanie moczu,

nietrzymanie nagłe,

postać mieszana.

Rozwiązaniem zalecanym przez lekarze jest stosowanie specjalistycznych wkładów anatomicznych czy pieluchomajtek dla dorosłych.

Wyróżnić tutaj możemy podział na trzy rodzaje

– w przypadku lekkiego, przejściowego nietrzymania moczu – wkładki urologiczne,

– średnie nietrzymanie moczu – chłonne majtki,

– osoby częściowo unieruchomione, bądź całkowicie – anatomiczne pieluchy dla dorosłych.

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.