Refundacja sprzętu medycznego

W naszej ofercie posiadamy refundowane produkty.
Zapoznaj się z naszą ofertą, znajdują się w niej refundowane sprzęty medyczne.

Refundacja to możliwość nabycia leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których koszt częściowo lub w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyroby medyczne objęte refundacją NFZ to np. protezy, aparaty, ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, balkoniki, kule, obuwie ortopedyczne, zestawy do infuzji przeznaczone do osobistych pomp insulinowych, cewniki czy sprzęt stomijny. Pacjentom korzystającym z tego rodzaju wyrobów medycznych przysługuje refundacja.

Zasady refundacji opisuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1061 z późn. zm.). Warto wiedzieć, że nieliczne zapisy Rozporządzenia zostały zmienione na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dokumenty do pobrania

Wykaz Produktów Refundowanych

logo 300x111 - Refundacja

Oferta produktów refundowanych

CPAP - Refundacja

Aparaty CPAP

Sprzet Rehabilitacyjny - Refundacja

Sprzęt rehabilitacyjny

cewniki - Refundacja

Cewniki do odsysania

materac przeciwodlezynowy - Refundacja

Materace przeciwodleżynowe

protezy piersi - Refundacja

Protezy piersi

Kto może skorzystać z refundacji sprzętu medycznego?

Każdy pacjent posiadający aktualne ubezpieczenie zdrowotne może skorzystać z refundacji sprzętu medycznego. Aby móc ją otrzymać, należy mieć stosowne zlecenie, które może wystawić tylko uprawniona do tego osoba (np. lekarz specjalista, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeuta, pielęgniarka lub położna). Takie zlecenie trzeba następnie potwierdzić w oddziale NFZ zgodnym z miejscem zarejestrowania. Niezbędny jest do tego dowód osobisty. Zlecenia na sprzęt medyczny są wystawiane maksymalnie na okres 12 miesięcy. Na niektóre wyroby medyczne (np. produkty chłonne), które szybko i regularnie się zużywają, przysługują zlecenia comiesięczne.

Refundowany sprzęt medyczny można odebrać w dowolnym punkcie na terenie całego kraju mającym podpisaną umowę z NFZ. W tym przypadku nie obowiązuje rejonizacja. Jedynym warunkiem jest to, aby wybrany punkt miał podpisaną umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Nasz sklep medyczny posiada taką umowę.

Jakie sprzęty medyczne refunduje NFZ?

Refundacja NFZ obejmuje wiele różnorodnych produktów i wyrobów medycznych. W naszym sklepie medycznym możesz zakupić z refundacją takie sprzęty przeznaczone między innymi do opieki długoterminowej, jak: aparaty CPAP, sprzęt rehabilitacyjny, produkty chłonne, cewniki do odsysania, materace przeciwodleżynowe czy protezy piesi.

Po więcej informacji dotyczących naszej oferty podlegającej refundacji  zapraszamy do kontaktu  z naszymi specjalistami w biurze obsługi klienta.

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.