REKLAMACJA / ZWROT TOWARU

Jak wypełnić formularz,  jakie dokumenty dołączyć do przesyłki a także jak oznakować przesyłkę- dzięki wszystkim tym informacjom będziemy mogli zapewnić szybszy powrót do Waszego domu tak niezbędnych urządzeń.

Dokumentacja formularza REKLAMACJI / ZWROTU

Proszę zaznaczyć  TAK w przypadku gdy reklamują Państwo Towar. Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) W przeciwnym razie proszę zaznaczyć NIE.

Proszę zaznaczyć TAK w przypadku jeżeli chcieliby Państwo dokonać zwrotu towaru co wiąże się z odstąpieniem od umowy. Konsumenci mają 14 dni od otrzymania towaru na złożenie sprzedawcy oświadczenia, że odstępują od umowy, rezygnując tym samym z zakupów. Nie muszą podawać przyczyn takiej decyzji. Do zachowania terminu wystarczy poniższy formularz oraz dołączenie do odsyłanego towaru uzupełnionego dokumentu do pobrania w obszarze strony na której się państwo znajdują. W przeciwnym razie proszę zaznaczyć NIE.

Proszę wprowadzić dokładne dane Imię , Nazwisko a w przypadku firmy , jednostki ochrony zdrowia również Nazwę i NIP.

Proszę wprowadzić numer telefony do kontaktu a także adres e-mail. Uprzejmie prosimy zweryfikować poprawność danych, ponieważ w innym przypadku nie będziemy w stanie się z Państwem skontaktować. W przypadku braku kontaktu emailowego po upływie 48 godzin zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Proszę wprowadzić adres rejestracyjny/ prowadzenia działalności firmy lub adres osoby prywatnej.

Proszę znaczyć TAK w przypadku gdy adres odbioru lub wysyłki towaru w procesie reklamacji bądź towaru zwracanego jest taki sam jak powyżej. Proszę zaznaczyć NIE , jeżeli adres odbioru lub wysyłki jest inny niż dane adresowe powyżej i wypełnić pola adresowe poniżej.

Proszę wprowadzić wszystkie szczegółowe dane dotyczące przyczyny reklamacjji, nawet takie które Państwo będą uważali za mało istotne. Np. w jakiej sytuacji się coś wydarzyło z urządzeniem i przestało pracować, pojawił się jakiś alarm proszę wpisać kod lub nazwę błędu. Jakie objawy wykazuje sprzęt  podczas pracy. W przypadku ZWROTU TOWARU prosimy wpisać w to okno ZWROT TOWARU

Po wprowadzeniu danych do formularza i jego wysłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia odbioru przesyłki (usługa dodatkowo płatna) czy też będzie to wysyłka po stronie klienta, oraz przekażemy informacje o numerze sprawy.

Numerem sprawy należy oznakować w widocznym miejscu na opakowaniu przesyłki. Tylko wtedy będzie możliwa szybka realizacja zgłoszenia.

Bardzo prosimy załączyć dowód zakupu w postaci Faktury ( lub jej numeru) Paragonu, Karty Gwarancyjnej o ile występuje. Ułatwi to, a przede wszystkim przyspieszy proces reklamacji, lub naprawy urządzenia, zakupionego w naszej firmie.

Klauzula Informacyjna - KONTAKT

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medseven spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP 5542785431, REGON 34041627200000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000298764, z kapitałem zakładowym w wysokości: 646.000 zł.,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@medseven.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w powyższym formularzu kontaktowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przesłania ostatecznej odpowiedzi na zgłoszenie przesłane w powyższym formularzu
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

Fill out my online form.
www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.