REKLAMACJA / ZWROT TOWARU

Jak wypełnić formularz,  jakie dokumenty dołączyć do przesyłki a także jak oznakować przesyłkę- dzięki wszystkim tym informacjom będziemy mogli zapewnić szybszy powrót do Waszego domu tak niezbędnych urządzeń.

Po wprowadzeniu danych do formularza i jego wysłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia odbioru przesyłki (usługa dodatkowo płatna) czy też będzie to wysyłka po stronie klienta, oraz przekażemy informacje o numerze sprawy.

Numerem sprawy należy oznakować w widocznym miejscu na opakowaniu przesyłki. Tylko wtedy będzie możliwa szybka realizacja zgłoszenia.

Bardzo prosimy załączyć dowód zakupu w postaci Faktury ( lub jej numeru) Paragonu, Karty Gwarancyjnej o ile występuje. Ułatwi to, a przede wszystkim przyspieszy proces reklamacji, lub naprawy urządzenia, zakupionego w naszej firmie.

MG 4295 bearb V2 M02 4X3 - Reklamacja / Zwrot Towaru
Klauzula Informacyjna - KONTAKT

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medseven spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP 5542785431, REGON 34041627200000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000298764, z kapitałem zakładowym w wysokości: 646.000 zł.,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@medseven.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w powyższym formularzu kontaktowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przesłania ostatecznej odpowiedzi na zgłoszenie przesłane w powyższym formularzu
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

Fill out my online form.
www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.