Aparaty CPAP, czyli urządzenia do utrzymywania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, są powszechnie stosowane w leczeniu bezdechu sennego oraz innych zaburzeń oddychania podczas snu. W Polsce wiele osób cierpi na te schorzenia, a koszt zakupu aparatu CPAP może być dla nich dużym obciążeniem finansowym. Dlatego warto zastanowić się, czy możliwe jest uzyskanie refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na zakup takiego urządzenia.

Refundacja aparatów CPAP przez NFZ

W Polsce aparaty CPAP są refundowane przez NFZ, jednak nie każdy pacjent może skorzystać z tej formy wsparcia. Aby otrzymać refundację na zakup aparatu CPAP, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów oraz przejście przez odpowiednią procedurę.

Kryteria kwalifikujące do refundacji

Pierwszym krokiem w uzyskaniu refundacji na aparat na bezdech CPAP jest uzyskanie diagnozy bezdechu sennego lub innego zaburzenia oddychania podczas snu. Diagnozę tę może postawić lekarz specjalista, np. pulmonolog, neurolog lub laryngolog, na podstawie wyników badań, takich jak polisomnografia .

Następnie, aby zakwalifikować się do refundacji, pacjent musi spełniać określone kryteria, które obejmują między innymi nasilenie choroby oraz efektywność leczenia CPAP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aparat CPAP może być refundowany tylko w przypadkach, gdy wskaźnik AHI (Apnea-Hypopnea Index) wynosi co najmniej 15 lub gdy wskaźnik RDI (Respiratory Disturbance Index) przekracza 30.

Procedura uzyskania refundacji

Jeśli pacjent spełnia kryteria kwalifikujące do refundacji, kolejnym krokiem jest uzyskanie skierowania na aparat CPAP od lekarza specjalisty. Skierowanie to powinno zawierać informacje o diagnozie, wynikach badań oraz uzasadnienie konieczności leczenia za pomocą aparatu CPAP.

Następnie pacjent powinien zgłosić się do wybranego dostawcy sprzętu medycznego, który współpracuje z NFZ w zakresie refundacji aparatów CPAP. Dostawca ten dokona weryfikacji skierowania oraz sprawdzi, czy pacjent spełnia warunki do otrzymania refundacji. Jeśli wszystkie formalności zostaną spełnione, pacjent otrzyma aparat CPAP na zasadach określonych przez NFZ.

Warto dodać, że refundacja aparatów CPAP przez NFZ może nie obejmować całkowitego kosztu urządzenia. W związku z tym pacjent może być zobligowany do dopłaty własnej. Wysokość dopłaty zależy od ceny aparatu oraz stawek refundacyjnych ustalanych przez NFZ.

Alternatywne formy wsparcia

Osoby, które nie spełniają kryteriów refundacji aparatów CPAP przez NFZ, mogą poszukać alternatywnych form wsparcia finansowego. Niektóre firmy oferują możliwość zakupu aparatu CPAP na raty lub wynajmu urządzenia na określony czas. Ponadto w niektórych przypadkach można ubiegać się o dofinansowanie zakupu aparatu CPAP ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) lub innych instytucji.

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.