Koncentrator tlenu to niezastąpione urządzenie dla osób z problemami oddechowymi, które wymagają stałego dostępu do czystego tlenu. Aby zapewnić jego długotrwałe i bezpieczne działanie, niezbędne jest regularne przeprowadzanie kontroli oraz dbanie o jego stan techniczny. Na naszym blogu opisujemy, jak prawidłowo dbać o koncentrator tlenu, aby zawsze mógł służyć swoim użytkownikom w najlepszy możliwy sposób.

Czyszczenie i dezynfekcja filtra powietrza

Filtr powietrza w koncentratorze tlenu ma kluczowe znaczenie dla jakości dostarczanego tlenowego powietrza. W związku z tym należy go regularnie czyścić i dezynfekować. Producenci zalecają przeprowadzanie takiej czynności co najmniej raz w tygodniu. Warto jednak pamiętać, że w przypadku korzystania z urządzenia w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie kurzu czy pyłów, czas ten może ulec skróceniu. Czyszczenie filtra polega na jego wyjęciu z obudowy koncentratora, przepłukaniu pod bieżącą wodą oraz dokładnym osuszeniu przed ponownym zamontowaniem.

Kontrola i wymiana filtra bakteryjnego

Filtr bakteryjny to kolejny istotny element koncentratora tlenu, który odpowiada za zatrzymywanie drobnoustrojów oraz bakterii. W związku z tym konieczne jest sprawdzanie jego stanu oraz regularna wymiana. Producenci zalecają wymianę filtra co 3 do 6 miesięcy, jednak wartości te mogą ulec zmianie w przypadku intensywnego użytkowania urządzenia. Warto pamiętać, że uszkodzony lub zanieczyszczony filtr bakteryjny może prowadzić do infekcji u osoby korzystającej z koncentratora.

Sprawdzanie i konserwacja zaworów bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa to istotne elementy koncentratora tlenu, które mają na celu zapobieganie awariom oraz uszkodzeniom urządzenia. Należy regularnie sprawdzać ich stan oraz czyścić je z wszelkich zabrudzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieszczelności należy jak najszybciej zgłosić się do serwisu w celu przeprowadzenia naprawy.

Kontrola i wymiana baterii

W przypadku przenośnych koncentratorów tlenu i koncentratorów tlenu stacjonarnych, które są wyposażone w akumulatory, niezbędne jest regularne sprawdzanie ich stanu oraz pojemności. W miarę zużycia baterii czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu może ulec skróceniu, co może wpłynąć na komfort użytkowania. Producenci zalecają wymianę baterii co 2 do 3 lat, jednak wartości te mogą się różnić w zależności od intensywności korzystania z urządzenia.

Regularne przeglądy techniczne

Aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne działanie koncentratora tlenu, niezbędne są regularne przeglądy techniczne przeprowadzane przez autoryzowany serwis. W trakcie takiego przeglądu sprawdzane są wszystkie elementy urządzenia, a także dokonywana jest kalibracja oraz ewentualna wymiana zużytych części. Producenci zalecają przeprowadzanie takich przeglądów co najmniej raz w roku.

www.medseven.pl - Oddychanie, Tlenoterapia, Koflator, Respirator, Koncentrator Tlenu, Aparatura medyczna Bydgoszcz.